Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Τι είναι Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση (bullying)

Τι είναι;
Είναι η επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητα επιθετική και κακοήθης συμπεριφορά κατά ενός εργαζόμενου από έναν άλλον εργαζόμενο ή περισσότερους. Η κακομεταχείριση στο χώρο της εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ψυχολογική και λεκτική βία.

officebullying

Συνήθως η εργασιακή κακομεταχείριση όταν δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτή από τον υπεύθυνο ή τον εργοδότη και δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να κλιμακωθεί σε επικίνδυνο βαθμό με πολύ σοβαρές συνέπειες για τον εργαζόμενο καθώς ο χώρος της εργασίας μετατρέπεται γι’ αυτόν σ’ ένα εχθρικό ψυχοφθόρο περιβάλλον.

Σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου το κλίμα είναι καλό , υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων ο bully είναι εύκολο να εντοπιστεί και να υποχρεωθεί να αλλάξει συμπεριφορά.

Η εργασιακή κακομεταχείριση με τη χρήση αθέμιτων μέσων, εκφοβισμό και κατάχρηση εξουσίας συναντάται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο bully μπορεί να είναι ο ανώτερος ο οποίος τρομοκρατεί τους υφισταμένους του αλλά και ο υφιστάμενος που μπορεί να προστατεύεται από την μονιμότητα του.

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ BULLY Read more

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ (mobbing) ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ (mobbing) ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Σε ευρωπαικό επίπεδο ως ηθική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο έχει επικρατήσει να θεωρείται <<η άσκηση στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων ή μεταξύ ανώτερου και κατώτερου στην ιεραρχία, μιας συστηματικής και διαρκούς επίθεσης σε βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος από ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή μία ομάδα προσώπων, που σκοπό έχει να πλήξει και να βλάψει την φήμη την τιμή την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του θύματος και να το ωθήσει τελικά να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας του>>.

mobbing1

Πρόκειται ουσιαστικά για μία κατάσταση ψυχολογικής βίας-τρομοκρατίας που χρησιμοποιείται κατάλληλα από τις επιχειρήσεις για να απαλλαγούν από το ενοχλητικό ή πλεονάζον προσωπικό ενώ μπορεί επίσης να εκφράζει την δολιότητα-εχθρότητα μεταξύ συναδέλφων με σκοπό την απαλλαγή από ανταγωνιστές μέσα από μια συνεχή αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Εχθρικές συμπεριφορές που συνιστούν παρενόχληση αποτελούν οι προσβολές των συνθηκών εργασίας, η απομόνωση και η άρνηση επικοινωνίας οι προσβολές στην προσωπική αξιοπρέπεια και η βία λεκτική, σωματική ή σεξουαλική. Η προσβλητική μεταχείριση μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο σε μακρά απουσία από την εργασία ή στη συνηθέστερη περίπτωση να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση. Read more