Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

ΖΗΜΙΕΣ 11,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΡΤ!

Ζημίες 11.915.981 ευρώ εκτιμάται πως θα παρουσιάσει η ΕΡΤ στο 18μηνο της χρήσης 1.7.2006 - 31.12.2007. Πρόκειται για εκτίμηση που περιλαμβάνεται στο «Επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο Αύγουστος 2007 - Αύγουστος 2012» (σελ. 40), που παραδόθηκε την περασμένη βδομάδα στο υπουργείο Επικρατείας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση στα 524 εκατ. ευρώ, αλλά καθώς πρόκειται για 18μηνη χρήση, 1.7.2006 - 31.12.2007, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (1.7.05 - 30.6.06). Στη 18μηνη αυτή χρήση (1.7.2006 - 31.12.2007) περιλαμβάνεται ήδη η αύξηση του ανταποδοτικού τέλους κατά 30%, δηλαδή κατά 1 ευρώ στον λογαριασμό του κάθε νοικοκυριού.

Με δεδομένη την αύξηση κατά 30% του ανταποδοτικού τέλους και την αύξηση εσόδων από διαφημίσεις και χορηγίες, τα λεγόμενα «πρωτογενή αποτελέσματα» ανέρχονται σε 9.755.000 ευρώ. Όμως δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το σχέδιο, στις υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνεται και η «μη ενσωματωμένη στο λειτουργικό κόστος δαπάνη πρόωρης συνταξιοδότησης καθώς και η αναπροσαρμογή του ορίου αποζημίωσης του προσωπικού, κατά 21.670.981 ευρώ, με αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα, τα λεγόμενα «καθαρά αποτελέσματα χρήσης» να είναι αρνητικά κατά 11.915.981 ευρώ.

Από τον πίνακα που συνέταξε η στήλη για τα οικονομικά στοιχεία της ΕΡΤ προκύπτει πως παρά τις αυξήσεις του ανταποδοτικού τέλους (συνολικά 40% την περίοδο 2003 -2008), σύμφωνα με την εκτίμηση της εταιρείας, τα τελικά αποτελέσματα είναι όλα αυτά τα χρόνια αρνητικά. Την περίοδο 2002 - 03 κατά 11,6 εκατ. ευρώ, την επόμενη χρονιά κατά 29,7 εκατ. ευρώ, το 2004 - 05 κατά 28,6 εκατ. ευρώ, και την πρώτη περίοδο της αύξησης του ανταποδοτικού τέλους κατά 30% (2005 - 06), το ποσόν αυτό μειώθηκε στα 15 εκατ. ευρώ. Στη χρήση 1.7.2006 - 31.12.2007 (18μηνη χρήση) τα τελικά αποτελέσματα είναι αρνητικά κατά 11,9 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ζημιών κατά την περίοδο 2005 - 06 (περίοδος αυξήσεως του ανταποδοτικού τέλους κατά 30%) ανέρχεται σε 125 εκατ. ευρώ, ενώ την προηγούμενη περίοδο (2004 - 05) οι ζημίες είχαν μειωθεί σε 109 εκατ. ευρώ, ύστερα και από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά 38 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: