Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Υποχρεωτικά τα στοιχεία επιβατών για πτήσεις από τρίτες χώρες

Υποχρεωτικά τα στοιχεία επιβατών για πτήσεις από τρίτες χώρες

Της Φωτεινης Καλλιρη

Τα πλήρη στοιχεία των επιβατών για κάθε πτήση προς τη χώρα μας προερχόμενη από αερολιμένα τρίτων χωρών υποχρεούνται να γνωστοποιούν, εφεξής, στη Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ. οι αεροπορικές εταιρείες. Αντίθετα, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι πολίτες τρίτων χωρών επιβιβάζονται από ευρωπαϊκό αερολιμένα.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε νόμιμες τις ρυθμίσεις του Π.Δ., βάσει του οποίου οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν τα πλήρη στοιχεία των επιβατών για κάθε πτήση προς τη χώρα μας προερχόμενη από αερολιμένα τρίτων χωρών. Σύμφωνα με το διάταγμα, που κυρώνει την ευρωπαϊκή οδηγία 82/2004 για την «καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τη βελτίωση των συνοριακών ελέγχων», οι εταιρείες πρέπει να διαβιβάζουν με e-mail και κρυπτογραφημένα όλα τα στοιχεία των επιβατών υπηκόων τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του δρομολογίου των αεροσκαφών και των ενδιάμεσων σταθμών. Συγκεκριμένα, για κάθε επιβάτη οι εταιρείες καλούνται να διαβιβάζουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου του- η οποιουδήποτε άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου- καθώς και τη χώρα έκδοσής του, την υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, το αεροδρόμιο επιβίβασης εισόδου στην Ελλάδα, τον κωδικό μεταφοράς του επιβάτη, καθώς και τον συνολικό αριθμό των επιβατών της πτήσης. Τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών θα διατηρούνται σε μηχανογραφικό αρχείο για 24 ώρες από την άφιξη του αεροσκάφους σε ελληνικό αεροδρόμιο, «πλην των περιπτώσεων, για τις όποιες απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία». Στις εταιρείες θα επιβάλλονται πρόστιμα από 3.000-5.000 ευρώ, για κάθε πτήση και κάθε επιβάτη, τα στοιχεία του οποίου είτε δεν διαβιβάστηκαν, είτε τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν ήταν ανακριβή. Στην περίπτωση δε, που παρατηρηθεί σχετική παράλειψη κατ’ επανάληψη από τις αεροπορικές εταιρείες, τότε θα κατάσχονται τα αεροσκάφη τους ή θα ανακαλείται η άδεια πτήσεων προς την Ελλάδα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να διαβιβάζουν εκ των προτέρων τα στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι επιβιβάζονται από ευρωπαϊκό αερολιμένα.

Απο την Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: